Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)

Tutaj znajdą Państwo informacje o Radzie, komisjach Rady i radnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zamieszczone są także uchwały, protokoły, interpelacje i inne dokumenty związane z pracami Rady.

Rada Dzielnicy Bemowo jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy. Składa się z 25 radnych wybieranych na czteroletnią kadencję w wyborach samorządowych. Radni obecnej, szóstej kadencji samorządu Bemowa, uzyskali mandat w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 2014 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z trzema Wiceprzewodniczącymi. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, z reguły w miesiącu odbywa się jedna sesja. Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Prace Rady i komisji są jawne a wstęp na ich posiedzenia jest wolny. Zapraszamy do śledzenia prac Rady i zapoznania się z zamieszczonymi w tym dziale informacjami.
Facebook