Dzielnicowe Centrum Integracji

                                                             

Skład Dzielnicowego Zespołu ds. Integracji w Edukacji zaktualizowany został Uchwałą Nr 588/2015 z dnia 28 października 2015 r. zmieniającą Uchwałę Nr 425/09 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2009r.

Celem działalności Zespołu jest m.in.:
stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jego rodzinie na terenie Dzielnicy,
pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole/placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego dotyczących problematyki integracji wśród dyrektorów placówek oświatowych na terenie Dzielnicy.


KONTAKT:
Rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pracownicy oświaty oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem integracji w Dzielnicy, mogą skorzystać z informacji oraz pomocy pod numerami telefonów:
przewodnicząca Dzielnicowego Zespołu ds. Integracji - Maria Zabłocka poniedziałek, godz. 16.00-18.00, tel. (22) 666 17 73
pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania - Ewa Wyrwich-Hejduk godz. 8.00-16.00, tel. (22) 44 37 794
 

Pliki do pobrania

Facebook