2010-10-05powrót do listy

Solna

Solna 19 lutego 2001 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Solna Stad (Szwecja) i Gminą Warszawa Bemowo (Polska).

Jej celem jest inicjowanie i popieranie nawiązywania kontaktów i współpracy między mieszkańcami, organizacjami oraz instytucjami znajdującymi się na terenie miasta Solna oraz Gminy Warszawa Bemowo.

Umowa dotyczy wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów w następujących dziedzinach:
•długofalowe planowanie strategiczne i przestrzenne
•współpraca między szkołami i uczniami, głównie za pomocą technologii informatycznych, np. na polu ochrony środowiska
•rozwój lokalnego przemysłu i handlu wraz z działaniami wspierającymi dla biznesu.

Solna jest połączeniem starego i nowego, miastem kontrastów, wyróżniającym się w aglomeracji Wielkiego Sztokholmu: zamek, symbol siły z okresu szwedzkiej hegemonii - położony jest wśród nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej; Park Narodowy (pierwszy na świecie) - rozciąga się po obu stronach ruchliwych dróg; zaś dzieła nowoczesnej sztuki przestrzennej ścierają się ze starymi formami "małego antykwarycznego księgarza" starej zabudowy, Obszarowo jest to jeden z najmniejszych zarządów miejskich w Szwecji - ponad 55 tysięcy mieszkańców żyje na przestrzeni tylko 22 km2. 

Zarząd miasta jest niezwykle przychylny inwestycjom. Na terenie Solnej działa największa w Szwecji ilość spółek - jest ich ponad 7000. Ich działalność obejmuje różne branże: od aktywów międzynarodowych firm intelektualnych i gigantów budowlanych, po małe firmy zajmujące się restauracjami i drukarstwem. Rozwinięty jest także sektor publiczny. 

Dzisiaj Solna jest poszukiwanym miejscem przez różne nowo założone firmy. Najdynamiczniej rozwijającymi się dziedzinami są IT, telekomunikacja, służba zdrowia oraz różnoraka działalność usługowa.

Solna ma prawie tyle biur co mieszkańców. Pomimo tego tylko jedna trzecia lokalnej siły roboczej pracuje na miejscu.

Wiekszość pracowników, bo ponad 42 000, przyjeżdża tu do pracy, podczas gdy 16 000 mieszkańców Solnej dojeżdża do pracy w innych częściach regionu. Około 8 000 mieszkańców miasta pracuje w biurach, których jest 51 000 ! The Solna Center, jedno z najnowocześniejszych i najpopularniejszych centrów handlowych Szwecji poddawane jest ciągłym zmianom i przebudowom w celu sprostania wymaganiom klientów.

Tylko 3 procent gospodarstw domowych znajduje się w domach jednorodzinnych, pozostała część mieszka w blokach.
Co piąty mieszkaniec jest powyżej 65 roku życia, a liczba posiadanych dzieci jest mniejsza niż w pozostałej części królestwa.

W Solnej wszyscy rodzice mogą umieścić dzieci w wieku od 2 do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez jednostki samorządowe lub prywatnym. Pomoc społeczna jest dostępna dla ludzi starszych lub takich, którzy nie mogą już o siebie zadbać w domu - są domy starców, domy opieki społecznej czy miejsca noclegowe. Jest tu także szpital Karolinska ze specjalistycznymi oddziałami opieki oraz szpital dziecięcy Astrid Lindgren.

W Szwecji władze hrabstwa są odpowiedzialne za ogólną opiekę nad chorymi. Usługi publiczne jak i usługi komercyjne są dostępne dla każdego mieszkańca Solnej. 

Solna jest centrum edukacyjnym i naukowym w wielu dziedzinach. W Karolińska Institut i w państwowych spółkach Smittskyddsinstituttet (Instytut Chorób Zakaźnych) i SBL Vaccin inwestuje się znaczne środki na badania medyczne. W KI szkoleni są lekarze, dentyści i przedstawiciele innych profesji ochrony zdrowia.
Facebook