2010-10-05powrót do listy

Óbuda

Óbuda Óbuda (w tłumaczeniu z języka węgierskiego - Stara Buda) jest najstarszą dzielnicą Budapesztu. Jako osada została wzniesiona na miejscu, gdzie 100 lat przed naszą erą Legion Rzymski założył przejściowy obóz wojskowy. Pod koniec pierwszego stulecia przed naszą erą przekształcono go w obóz stały strzegący granic Cesarstwa Rzymskiego na Dunaju. W obozie stacjonowało sześć tysięcy żołnierzy. Obóz wkrótce przekształcił się w osadę wojskową nazwaną Aquincum.

Z czasem wokół wojskowej osady w sposób naturalny zaczęła powstawać i rozwijać się osada cywilna. W 194 roku naszej ery Aquincum było zamieszkane przez 30000 żołnierzy i 15000 - 20000 cywili. Wtedy też osada była stolicą Niższej Panonni - prowincji rzymskiej.Dzięki przeprowadzonym pracom wykopaliskowym można podziwiać ruiny budowli rzymskich, które świadczą o przeszłości Óbudy. Zachowane fundamenty murów i podziemny system kanałów wodnych dają dobre pojęcie o topografii Aquincum. Najpiękniejsze z ruin to amfiteatr przeznaczony dla 16000 ludzi, który zespalał życie społeczne osady wojskowej i cywilnej.

Węgrzy przybyli na tereny Basenu Karpackiego w latach 895 - 896. Miasto zostało przejęte przez Hunów i nazwane Óbudą. Również osiedlający się w dolinie Panonni Węgrzy uznawali Óbudę za główne miasto. Ważnym ośrodkiem stała się za czasów panowania węgierskiej dynastii Arpadów. W latach 997 -1301 była stolicą Królestwa.W roku 1241 została zniszczona w wyniku najazdu Tatarów. Została odbudowa i ponownie przeżywała swoją świetność w latach 1308 - 1382. W roku 1343 król Ludwik Wielki przekazał osiedle matce Królowej Elżbiecie.

Pod koniec XIV wieku Óbuda, w wyniku rozkwitu budańskiego zamku, straciła na znaczeniu. W latach 1541 - 1868 osada, tak jak i całe Węgry, dostała się pod panowanie tureckie. Óbuda została zniszczona, mieszkańcy wyparci przez armię turecką, a jej nazwa na ponad sto lat została zapomniana.Po zwycięstwie nad nawałą turecką osiedlili się tu z powrotem Węgrzy. W roku 1874 Óbuda przestała istnieć jako samodzielna osada w wyniku włączenia jej w struktury Budapesztu.

Óbuda chlubi się także pamiątkami związanymi z rodziną Zichich, która w II połowie XIX wieku szczególnie zasłużyła się dla Óbudy. Z tego okresu pochodzi barokowy Pałac (jeden z czterech największych na Węgrzech) - dziś muzeum historyczne Óbudy, klasztor i Rynek Główny, który dzisiaj uznawany jest za kwintesencję charakterystycznej zabudowy Óbudy.Osada Békásmegyer, została przyłączona do Óbudy dopiero w roku 1950.Powstała w XIII wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku przybyli do Békásmegyer osadnicy niemieccy i zamieszkiwali w niej wspólnie z Węgrami. Wtedy też powstała niemiecka nazwa tej osady - Knokendorf. W roku 1946 dziewięćdziesiąt dwa procent ludności pochodzenia niemieckiego zostało wysiedlonych. Do dzisiaj pozostała jednak charakterystyczna zabudowa i pamiątki świadczące o historii tej osady. Zmiany ustrojowe po roku 1989, a zwłaszcza dzięki rodzącej się samorządności dzielnic, wsi i miast mniejszości narodowe ponownie otrzymali prawo reprezentowania swoich interesów. Dzisiaj osada ta kojarzy się głównie z wielkim osiedlem budynków - bloków mieszkalnych wzniesionych w latach 1976 - 1984. Początkowo ich mieszkańców uważano za obcych, dopiero z czasem wkomponowali się w społeczeństwo Óbudy. Blokowisko zamieszkuje 50 000 ludzi. Óbuda-Békásmegyer położona jest na prawym brzegu Dunaju, w pólnocnej części Budapesztu. Zajmuje powierzchnię 40 km kwadratowych, a zamieszkuje ją 140 000 mieszkańców. Jest drugą co do wielkości dzielnicą Budapesztu. Na znaczej długości jej naturalną granicę stanowi rzeka Dunaj. W przeszłości na jej terenie rozwijał się przemysł stoczniowy i włókienniczy. Zmiany ekonomiczne doprowadziły jednak do upadku stoczni. Rzeka stanowi wspaniałe zaplecze rekreacyjno - sportowe. Większość ośrodków wypoczynkowych, campingów i hoteli położonych jest nad rzeką. Deptak spacerowy na brzegu Dunaju stanowi miejsce niedzielnych pieszych i rowerowych spacerów budapesztańczyków. Óbuda posiada bogatą infrastrukturę:
  • sieć handlowo - usługową (centra handlowe, hale targowe, bazary)
  • 34 przedszkola
  • 26 szkół podstawowych
  • 4 gimnazja
  • 7 szkół nie należących do samorządu
  • 9 bibliotek
  • 7 muzeów
  • 3 kina.
Facebook