2010-10-05powrót do listy

Niżny Nowogród

Niżny Nowogród

Miasto Niżny Nowgoród - centrum ekonomiczne i kulturalne regionu Wolgo-Wiatskiego - położone jest w europejskiej części Rosji, przy ujściu Oki do Wołgi.

Według rosyjskich kronik Niżny Nowgorod założył Wielki Książe Jurij w 1221 roku. Od 1350 roku miasto było stolicą księstwa suzdalsko-niżnonowgorodzkiego.Przez cały XIV wiek znajduje się tam centrum kulturalne Rosji. Od założenia miasta do XIV wieku Nowgorod był siedmiokrotnie niszczony przez Tatarów. Pod koniec XIV wieku Moskwa wprowadziła politykę jednoczenia guberni. Niżny Nowgorod stracił w 1393 roku swoją samodzielność stając się częścią Księstwa Moskiewskiego. Po przyłączeniu miasto straciło swe znaczenie militarne, rozpoczął się rozwój handlu i przemysłu stoczniowego.

Ludność Niżnego Nowgorodu odegrała ważną rolę w historii Rosji w latach 1603-1613. KuĽma Minin i Dimitri Pozarski, obywatele Nowgorodu, wzniecili powstanie przeciwko załodze polskiej stacjonującej w mieście.Polacy zostali z miasta usunięci.Rozwój marynarki na początku XVIII wieku związany był z rosyjską wyprawą na Azow podczas wojen z Turcją. Natomiast okres rozwoju przemysłowego przypadł na drugą połowę dziewiętnastego wieku. Wtedy miasto stało się jednymz ważniejszych centrów Rosji. Powstawały kościoły, ośrodki kultury, budowano drogi. Położenie geograficzne na szlaku handlowym łączącym Morze Bałtyckie z Azją umożliwiło rozwój Nowgorodu jako głównego centrum handlowego w Rosji w XIX wieku.

Po rewolucji w 1917 roku komuniści próbowali zniszczyć tutejszą kulturę. Wiele kościołów i budynków historycznych zostało zniszczonych. Inteligencja została uwięziona i wymordowana. Niżny Nowgorod stał się przemysłowym centrum ZSSR. W 1937 roku wybudowano największą w Rosji fabrykę samochodów. W okresie II wojny światowej w mieście rozwijał się również przemysł zbrojeniowy - produkowano samoloty na potrzeby wojska.

Obecnie Niżny Nowogród odzyskuje swą sławę jako centrum handlowe Rosji. Stało się to głównie za sprawą byłego burmistrza Borysa Niemcowa, który w 1991 roku 'otworzył miasto na świat' i wprowadził na drogę reform. Poziom zagranicznych inwestycji ciągle rośnie, a produkcja przemysłowa spowodowała wzrost, malejącej do tej pory, wymiany gospodarczej Rosji. Tutaj rozpoczęły się procesy reprywatyzacyjne w Rosji. Na wielka skalę akcję tę rozpoczęto w 1993 roku, kiedy to właścicieli zmieniło ok. 300 dużych przedsiębiorstw. Pomocy w reformach udzielają m. in. Bank Światowy, rząd holenderski, USAID oraz wiele innych.

Proces reform zachęcił wielu zagranicznych inwestorów do wkroczeniana rosyjski rynek właśnie w Niżnym Nowogrodzie. Przykładem może być działalność takich gigantów jak McDonald's, Coca Cola, Pepsi, Herlitz, Ericsson, MAN, General Electric, Wella AG i wielu innych. 

 W 1918 roku założony został Uniwersytet, który jest obecnie jedną z wiodących w Rosji szkół wyższych i centrów badań naukowych. W czasie swej działalności wyszkolił ponad 50000 specjalistów w różnych dziedzinach.
Obecnie w ramach uniwersytetu funkcjonuje 11 wydziałów, 76 katedr, 4 instytuty badawcze, w których pracuje łącznie 890 naukowców, w tym wielu profesorów światowej sławy. 9.500 studentów uniwersytetu ma do swojej dyspozycji szerokie zaplecze oświatowe oraz rekreacyjno-sportowe. W ramach działalności edukacyjnej uniwersytet wprowadził program wymiany zagranicznej dla studentów, a w wielu dziedzinach wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Najsławniejsze zabytki Niżnego Nowgorodu to: Zespół klasztoru Błagowieszczeńskiego (XIV-XVII w.) z soborem i cerkwią Uspieńską (XVII w.), Klasztor Pieczerski (XIV w.) z soborem Woskriesieńskim, lKreml (1500-1511)z soborem Archangielskim (XVIIw.), Cerkwie Smoleńska (XVII w.)i Rożdiestwieńska (XVIII w.).

Facebook