Zarządzanie kryzysowe

Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy
Europejski numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
- SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112
Służba Dyżurna
Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy 196 56
443-01-12
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne
- Wszystkie dzielnice oprócz Wesołej 22 821 31 31
- Dzielnica Wesoła 22 340 41 00
wybrać rejon energetyczny Mińsk Mazowiecki - obszar Otwock
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
TOURIST EMERGENCY HELPLINE
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów
(w godz. 8.00 – 18.00 przez cały rok,
w godz. 8.00 – 20.00 od 1 czerwca do 30 września) 22 278 77 77, 608 599 999
Informacja o numerach telefonów 118-913


Facebook