Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

Informacja ogólna 22 44 37 644
Zasoby Lokalowe 22 44 37 570
Ochrona Środowiska 22 44 37 820
Infrastruktura 22 44 37 660
Działalność Gospodarcza 22 44 37 628
Nieruchomości 22 44 37 784
Architektura 22 44 37 750
Karta Warszawiaka
Gospodarka Odpadami
Bemowo – NET
Bemowska Karta Mieszkańca
22 44 37 633
22 44 37 634
Kancelaria Urzędu 22 44 37 640
Świadczenia Rodzinne 22 44 37 588
Informacja Komunikacyjna 22 44 37 645
Rejestracja Pojazdów 22 32 54 081
22 32 54 082
22 32 54 083
22 32 54 085
22 32 54 086

Prawo Jazdy
 
22 32 54 087
22 32 54 088
22 32 54 096
22 32 54 059
22 32 54 058
Meldunki 22 32 54 077
22 32 54 076
22 32 54 075
Dowody Osobiste 22 32 54 073
22 32 54 074
Kasy Urzędu 22 44 37 650
22 44 37 649
22 44 37 648
Punkt Paszportowy 22 325 40 41
Urząd Stanu Cywilnego UD Wola - 22 443 59 89
UD Bielany - 22 443 99 49
Użytkowanie Wieczyste 22 44 37 785
22 44 37 786
22 44 37 787
Podatek od Nieruchomości 22 44 37 723
22 44 37 744
Referat Gospodarki Odpadami - opłaty 22 44 37 713
22 44 37 714
22 44 37 715
22 44 37 716
Gospodarka Odpadami - interwencje
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
19115
22 39 10 300

19115
Facebook