Rada Seniorów

Rada Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy została utworzona w dniu 12 listopada 2014r. Uchwałą Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy w dniu 25 maja 2015r. Uchwałą Zarządu powołał pierwszą w historii Bemowa Radę Seniorów w składzie: Urszula Bukato - Rojek, Liliana Dziewanowska - Krysińska, Jerzy Janicki, Iwona Kałaska, Jolanta Kroner, Elżbieta Łuczyńska, Zofia Marszałek, Bożena Rosiak, Barbara Szymańska, Wiesława Schubert - Figarska, Maria Kashmiri, Alicja Molenda.
Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie monitorowania potrzeb bemowskich seniorów, reprezentowania ich interesów, współpracy i tworzenia odpowiednich warunków do aktywizacji osób w starszym wieku.
Kontakt do Rady Seniorów można uzyskać poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bemowo - tel. 533 75 16.
Facebook