Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej: "Przemocy Mówię STOP"

2017-02-01powrót do listy
W ramach działań wynikających z realizacji założeń rocznego Harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz zadań realizowanych w 2016r. przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został ogłoszony konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W terminie do dnia 30 listopada 2016r. do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wpłynęło 107 prac konkursowych uczniów z 10 bemowskich placówek oświatowych. W załączeniu przedstawiamy protokół Komisji Konkursowej.  

Pliki do pobrania