Konsultacje strategii #Warszawa2030

2017-05-15powrót do listy
Konsultacje strategii #Warszawa2030

JAKA WARSZAWA W 2030 ROKU?
WŁĄCZ SIĘ W DYSKUSJĘ O STRATEGII ROZWOJU WARSZAWY DO 2030 ROKU

 

Zapraszamy na ponad dwadzieścia spotkań dyskusyjnych i do plenerowych punktów konsultacyjnych. Konsultacje trwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku.

 

Projekt strategii #Warszawa2030 powstawał przy dużym udziale mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Zgłoszone pomysły i postulaty oraz praca grup roboczych złożyły się na wizję Warszawy w 2030 roku. Warszawa będzie miastem aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem i otwartą metropolią.

Mieszkańcy i mieszkanki, którzy brali udział w dyskusjach wskazali najważniejsze cele dla Warszawy. Są to:

1. Odpowiedzialna wspólnota

2. Wygodna lokalność
3. Funkcjonalna przestrzeń

4. Innowacyjne środowisko

Przedstawiamy projekt strategii #Warszawa2030. Zapoznaj się z pomysłem na Warszawę przyszłości. Zgłoś swoją opinię lub uwagi!
 

 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w Dzielnicy Bemowo:

12 kwietnia 2017 (środa), godz. 18:00

Bemowskie Centrum Kultury (ul. Górczewska 201) 

 

Przyjdź na spotkanie

  • 11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych
             (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
  • 18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota
             (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
  • 20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność
             (godz. 17:30, PKiN, sala Ratuszowa)
  • 27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń
             (godz. 17:30, PKiN, sala Ratuszowa)
  • 15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko
             (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)

  • w każdą sobotę od 22 kwietnia do 13 maja w godz. 11-15 – informacje o lokalizacjach znajdziesz na www.2030.um.warszawa.pl i konsultacje.um.warszawa.pl


Masz uwagę?
Zgłoś ją:

  • przez Internet (formularz na stronie www.2030.um.warszawa.pl i konsultacje.um.warszawa.pl),
  • pisemnie w urzędach dzielnic (urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców).


Włącz się w decydowanie o rozwoju Warszawy! Twoje uwagi pomogą nam ulepszyć projekt strategii.

Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?
To, jaką strategię będzie miała Warszawa, jest ważne dla nas wszystkich. Strategia wytycza władzom miasta kierunki ich działań. Wpływa więc na to, na co są przeznaczane środki z budżetu miasta.
Strategia jest dokumentem ogólnym. Wyznacza wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Konkretne zadania i projekty do realizacji wskazują natomiast opracowywane na jej podstawie programy.

Jak pracowaliśmy nad strategią?
Projekt strategii jest efektem kilkunastomiesięcznych prac. Pierwszy raz strategia rozwoju Warszawy była budowana z tak dużym udziałem mieszkańców.

Każdy etap prac rozpoczynał się od dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem naszej stolicy. Przez cały czas swoje prace prowadziły Grupy Robocze ds. aktualizacji strategii. Ich członkami byli przedstawiciele społeczności lokalnej wybrani w otwartym naborze.

Prace nad strategią rozpoczęły się od wspólnego wypracowywania wizji. Pomysły zbieraliśmy podczas debat, konferencji, konkursów, a także za pośrednictwem ankiet.

Później przeprowadziliśmy diagnozę, która pokazała, jakim wyzwaniom musi sprostać Warszawa, aby stać się miastem opisanym w wizji. Na tym etapie prac wykorzystaliśmy m.in. prowadzone regularnie badania opinii mieszkańców oraz wnioski płynące z dyskusji z ekspertami, mieszkańcami i innymi interesariuszami.
Następnie sformułowaliśmy cele strategiczne i operacyjne. Ich realizacja ma przybliżyć nas do wizji Warszawy w 2030 roku. Zorganizowaliśmy ponad 70 otwartych wydarzeń (m.in. warsztaty, spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria). Wzięli w nich udział mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje różnego typu. Odbyło się też blisko 20 spotkań z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie.

Teraz zbliżamy się do końca prac. Po zakończeniu konsultacji społecznych przeanalizujemy wszystkie zgłoszone uwagi. Posłużą one do ulepszenia projektu strategii. Następnie przedłożymy strategię #Warszawa2030 do zatwierdzenia Radzie m.st. Warszawy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://2030.um.warszawa.pl/ 
 

Konsultacje trwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku.

Pliki do pobrania