Konsultacje społeczne "Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy"

2017-04-27powrót do listy
Konsultacje społeczne "Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy"
Trwają konsultacje prowadzone w ramach projektu ADAPTCITY, których celem jest wypracowanie "Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050"!  Dokument zawierał będzie działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. Warszawa przygotowuje się na okoliczność gwałtowniejszych i częstszych ulew, dłuższych i uciążliwszych upałów, groźniejszych fal powodziowych oraz silniejszych wiatrów.Założenia są konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie przedmiotem obrad Rady Miasta oraz zostanie uchwalona. Strategia będzie gromadziła działania publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach dpotyczących Bemowa:
  • 27 kwietnia (czwartek)
  • 22 czerwca (czwartek) 

Do końca czerwca możecie zgłaszać swoje Pomysły na Klimat elektronicznie lub poprzez specjalny formularz:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/uwagi/zglos-pomysl-na-klimat 

Wstępne założenia strategii oraz szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie pod adresem: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/pomysl-na-klimat-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-mst-warszawy