Konkurs plastyczny „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

2017-05-31powrót do listy
Konkurs plastyczny „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
zaprasza

uczniów warszawskich szkół podstawowych

do udziału w konkursie plastycznym

„Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”


Konkurs plastyczny poświęcony jest głównemu motto Unii Europejskiej, które podkreśla europejskie wartości, wynikające z bogactwa kultur, tradycji oraz języków. To ono motywuje Europejczyków do wspólnego działania na rzecz pokoju i dobrobytu.

Prace plastyczne powinny przedstawiać wyobrażenia, doświadczenia, a także obserwacje uczniów na temat pozytywnego oddziaływania wielokulturowości na codzienne życie. Ich tematyka może nawiązywać do jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej np. solidarności, tolerancji lub pokoju i prezentować korzyści, jakie czerpiemy z kulturowego bogactwa kultur, tradycji i zwyczajów.

Tematyka konkursu nawiązuje do nowego programu w dziedzinie polityki migracji - jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej, pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.

Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3.

Nagrodami głównymi dla autorów najwyżej ocenionych prac są aparaty fotograficzne.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 31 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”)Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 03 69; (22) 443 07 80 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
 

Pliki do pobrania