obwieszczenia

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr L-143/2015 z dnia 17.11.2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ulic: Secymińskiej i Gołuchowskiej w Warszawie.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 24.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ulicy Siemienowicza, Pitagorasa, Leibniza, Galileusza, Oświatowa, Einsteina

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 24.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ulicy Korfantego

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook