obwieszczenia

 • Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 07.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń Biura w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku

 • Zawiadamiam, że zostala wydana decyzja Nr L-183/2016 z dnia 06.12.2016r. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn w celu zasilenia budynków wielorzodzinnych przy ul. Kaliskiego 39,43,47 położonych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook