obwieszczenia

 • Zawiadamiam o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o usataleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odbcinka drogi publicznej kat. gminnej wraz z infrastruktura techniczną na części działki nr ew. 19 z obrębu 6-13-05, położonej w rej. ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Zawiadamiam, że na wniosek Innogy Stoen Operator sp. z o.o. została wydana decyzja nr L-19/2017 z dnia 17.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 110kv- linii kablowej 110 kv i linii światłowodowej relacji RPZ Słodowiec - RPZ Bemowo na działkach nr ew.5,6/1,6/2 i 21 (cz) z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. Powstańców Sląskich oraz na działkach nr 7/1 (cz), 7/2 i 8 z obrębu 6-08-07 położonych w rejonie ul. Olawskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Zawiadamiam, że na wniosek Dom Development S.A. została wydana decyzja nr L-18/2017 z dnia 17.02.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : budowie odcinka drogi publicznej kategorii gminnej ( oznaczonej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa jako 16 KD-L) z chodnikami, miejscami parkingowymi, oświetleniem ulicznym i zielenia urządzoną wraz z infrastrukturą techniczną na częściach działek o nr ew. 19,20/18,i 20/17 z obrębu 06.-13-05, położonych przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook