AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach przy ul.Wyki w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Decyzje Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod ulicę Połczyńską na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm. ).

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr L-124/2014 z dnia 3.09.2014 r. na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach przy ul.Klemensiewicza w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook