obwieszczenia

 • Zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.została wydana decyzja nr L-110/2016 z dnia 29.06.2016r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na dzialkach nr ew.12,13,26,49,76,276 i 654/1 w obrębie 6-10-05 położonych przy ul. Spychowskiej oraz części dziłek nr ew.26 w ul. Iskry, nr ew. 49 w ul. Cieplarnianej, nr ew. 654/1 w ul. Hubala Dobrzańskiego i nr ew. 13, 276 w ul. Spychowskiej w Dzielnicy Bemowow m.st. Warszawy.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w rejonie ulicy Waldorffa.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 28.06.2016 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook