Obwieszczenia

 • Zawiadamiam, że na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Marka Lipińskiego złożony w dniu 07.07.2015r. wydana została z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, decyzja Nr L -117/2015 z dnia 31.08.2015r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku szkoły, boisk szkolnych, placów zabaw, parkingów, infrastruktury towarzyszącej, dróg wewnętrznych i zjazdu z ulicy Lazurowej na działce nr ew. 22/4 i części działki nr ew. 25/2 z obrębu 6-10-07, położonych przy ulicy Lazurowej w rej. nr 173 – 179 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr L - 116/2015 z dnia 27.08.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie obiektu sztucznego lodowiska na części działki nr ew.: 48/4 z obrębu 6-15-01, położonej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 28.08.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ulicy Marynin oraz ulicy Łęgi.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook