AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy informuje, że przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
  1) Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu od ul. Batalionów Chłopskich.
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.
  Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres
  Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Bemowo
  ul. Powstańców Śląskich 70
  01-381 Warszawa
  w terminie do 60 dni od dnia ukazania się informacji.

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr L-139/2014 z dnia 23.10.2014 r. dla inwestycji polegajacej na budowie sieci cieplowniczej osiedlowej na działkach przy ul.Wyki w Dzielnicy Bemowo.

 • Zawiadamiam, że na wniosek Dalkia Warszawa S.A. występującej przez pełnomocnika Panią Annę Zawadzką, złożony w dniu 25.08.2014r., skorygowany w dniu 29.08.2014r. wydana została z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, decyzja Nr L- 142/2014 z dnia 29.10.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie sieci ciepłowniczej od komory J-21/L-1 do J-21/L-2 wraz z czterema komorami na terenie Wojskowej Akademii Technicznej na działkach nr ew. 10/4,10/7,18/2,19/4,20/1 w obrębie 6-08-11, położonych przy ulicy Hery w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
   

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook