AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Wola z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w Warszawie, złożony w dniu 14.01.2014r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej NN na terenie obejmującym działki ewidencyjne o numerach: 41/5, 41/9 i część działki ewidencyjnej nr 41/10 w obrębie 6-11-06 oraz działki ewidencyjne o numerach: 122/2, 122/3, 122/4, 122/18, 123, 125/1, 125/2 i części działek ewidencyjnych o numerach: 99/2, 122/17, 128/1, 128/2, 128/3, 129 w obrębie 6-11-04, położone w rejonie ul. S. Konarskiego i ul. Budy w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wydane zostały następujące postanowienia:
  Nr 38/2014 z dnia 12 marca 2014 r., o odmowie zawieszenia postępowania oraz
  Nr 67/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r., o sprostowaniu oczywistej omyłki.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 16.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Zachodzącego Słońca 10

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 16.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Telewizyjnej 48

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook