AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo  informuje, że w dniu 26.03.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, wywieszony został  na okres 21 dni wykaz  o przeznaczeniu do wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Korfantego 65

 • zawiadomienie o wszcciu postępowania administracyjnego na wniosek m.st. Warszawy reprezentowanego przez pełnomocników Pana Grzegorza Popielarza i Pana Marka Lipińskiego, złożony w dniu 16.03.2015 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą, placami zabaw, drogami wewnętrznymi, parkingami oraz zjazdem do planowanej ulicy będącej przedłużeniem ul. Piastów Śląskich na części działki ewidencyjnej o numerze 73/1 w obrębie 6-15-01, położonej w rejonie ul. Obrońców Tobruku w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Batalionów Chłopskich wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i zabezpieczeniem sieci cieplnej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w jedn. ew. 146502_8.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook