Obwieszczenia

 • Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Lipińskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku szkoły, boisk szkolnych, placów zabaw, parkingów, infrastruktury towarzyszącej, dróg wewnętrznych i zjazdu z ulicy Lazurowej na działce nr ew. 22/4 i części działki nr ew. 25/2 z obrębu 6-10-07, położonych przy ulicy Lazurowej rej. nr 173 – 179 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, plac Starynkiewicza 7/9 oraz Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 12.06.2015 r. do dnia 02.07.2015 r. wykaz nr 85/20015 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie biofiltru w przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego 44 w Warszawie.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook