AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy informuje, że przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
  1) Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu od ul. Batalionów Chłopskich.
  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.
  Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres
  Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Bemowo
  ul. Powstańców Śląskich 70
  01-381 Warszawa
  w terminie do 60 dni od dnia ukazania się informacji.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej od komory J-12/L6/P5 do budynków w obrębie ulic Karabeli 1, 3, 3a i Wyki 15, 17  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Zawiadamiam, że na wniosek Conectaplus sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A lok. 51, złożony w dniu 18.09.2014 r., z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy została wydana decyzja Nr L-146/2014 z dnia 14.11.2014 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego DN 150 mm) na terenie obejmującym działki ewidencyjne o numerach: 49/1 (część działki), 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66, 67 (część działki), 68, 69/1, 103/1, 104/1, 109, 110/3 z obrębu 6-11-03 w rejonie ul. Powstańców Śląskich i al. Obrońców Grodna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook