Zamówienia publiczne

  • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

    Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

  • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

    Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

  • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

    Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook