obwieszczenia

 • Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), dotyczącego nieruchomości położonej w ulicy Górczewskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/10 o pow. 0.0290 ha z obrębu 6-11-11, uregulowanej w KW WA1M/00004293/2. 

 • Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie admoin istracyjne na wniosek Innogy Stoen Operator sp. z o.o. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 110kv- linii kablowej 110kv i linii kablowej światłowodowej relacji RPZ Słodowiec - RPZ Bemowo na działkach nr ew. 5,6/1,6/2 i 21 (cz) z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. Powstańcó oraz na działkach nr ew. nr ew. 7/1 (cz), 7/2,8 z obrębu 6-08-07 położonych w rejonie ul. Oławskiej w Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawa.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook