Obwieszczenia

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach przy ul.Narwik w Warszawie.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 20.05.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Ślaskich.

 • Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania administracyjnego  w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 150 w drodze równoległej do Alei Obrońców Grodna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook