AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 26.08.2014 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Łęgi i ul. Ebro

 • Zawiadomienie o wszczęciu posatępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej na działkach przy ul.Borowej Góry w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Zawiadamiam, że na wniosek PROJEKT SAWA SOLEC RESIDENCE sp. z o.o. sp. Komandytowa ul. Jelenia 4A, 04 -748 Warszawa, wydana została z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, decyzja Nr L- 118/2014 z dnia 21.08.2014r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 150, sieci elektoroenergetycznej NN i SN, złącza kablowego, latarni oświetleniowych, budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na działkach nr ew. 444/28 i 219/19 w obrębie 6-08-10, położonych przy ulicy gen. Żołnierzy Wyklętych w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook