Obwieszczenia

 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm. ) nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu – działki ewidencyjnej nr 154/25 o pow. 0.0123 ha z obrębu 6-11-03 - zajętego pod ulicę Górczewską w Warszawie.

 • W załączeniu znajdują się dwa wykazy nieruchomości przy ul. ul. Człuchowska róg Raginisa oraz przy ul. Połczyńskiej 33 przeznaczonych do wydzierżawienia. Informujemy, że  wykazy zostały także wywieszone na tablicy ogłoszeń Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo na okres od dnia 27.02.2015 r. do dnia 19.03.2015 r.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 26.02.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powązkowskiej.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook