Obwieszczenia

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo  informuje, że w dniu 21.04.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 wywieszony został  na okres 21 dni wykaz  o przeznaczeniu do wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Człuchowskiej

 • Zawiadamiam, że na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez pełnomocników: Pana Grzegorza Popielarza i Pana Marka Lipińskiego, złożony w dniu 13.03.2015r. wydana została z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, decyzja Nr L- 40/2015 z dnia 16.04.2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia siłowni plenerowej na działkach nr ew. 446/5 i 446/10 w obrębie 6-08-10, położonych przy ulicy Korfantego (rejon ul. Żołnierzy Wyklętych) w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo  informuje, że w dniu 16.04.2015 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został  na okres 21 dni wykaz  o przeznaczeniu do wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powązkowskiej

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook